Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice pořádá

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 22.7.2022

PROGRAM:

20:30 prezence družstev

21:15 porada velitelů

21:30 zahájení soutěže

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:

Soutěž proběhne za každého počasí

Soutěž proběhne dle pravidel NHHL

Startovné činí 200 kč

Soutěž není pojištěná, družstva soutěží na vlastní nebezpečí

Startovní pozice lze rezervovat od 10. 7. 2022 od 9:00 na stránce www.firesport.eu

Kontakt v případě dotazů: 725 589 994