Stanovy NHHL

Stanovy noční hlučínské hasičské ligy.

 

Komplení znění stanov 2020 ve formátu pdf.

 

ČLÁNEK 1.

Co je to NHHL a její záměr

Noční hlučínská hasičská liga (dále jen „NHHL“) je seriál soutěží sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), vytvořený za účelem porovnání jednotlivých SDH v disciplíně požárního sportu, kategorie mužů a žen. V případě NHHL je to soutěž v požárním útoku mužů a žen v noci, tj. za umělého osvětlení.

Záměrem NHHL je možnost porovnání SDH v nočním požárním útoku na území hlučínska. NHHL si bere úředně pod záštitu SDH Bělá (IČ: 66738652). V dalších letech bude jednotlivými zástupci SDH vždy zvoleno SDH, které bude mít ligu na starosti.

 

ČLÁNEK 2.

Členství v NHHL

Do soutěže se může přihlásit jakékoliv SDH na katastru obcí viz seznam obcí (viz Příloha č. 1). Pro kalendářní rok budou udělovány čtyři tzv.„Divoké karty” pro SDH mimo seznam obcí. Divoké karty budou schváleny na valné hromadě NHHL. Pro rok 2020, bylo udělené devět divokých karet.

Zápis do NHHL je zpoplatněn 1000,- Kč na jeden rok, splatným nejpozději dnem prvního kola ligy. Každé SDH si při vstupu zvolí zástupce sboru, se kterým jsou diskutovány všechny formální záležitosti týkající se NHHL. Tento zástupce se také každý rok zúčastní výroční schůze.

 

ČLÁNEK 3.

Rada NHHL

Rada NHHL výhradně rozhoduje o všech interních záležitostech NHHL a nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Rada bude složena ze 7 členů, které volí zástupci SDH, ale muže běhat za jakékoliv družstvo, které se zúčastnili minulého ročníku NHHL. Tato rada je zvolena na 1 rok.

V případě odstoupení člena rady v průběhu ročníku bude zvolen navržený člen radou do
konce probíhajícího ročníku.

Člen rady NHHL musí být členem soutěžního SDH v seznamu obcí(viz Příloha č. 1).

 

ČLÁNEK 4.

Pořádání ligových kol

Každé SDH, dle seznamu obcí, smí pořádat ligové kolo a musí mít přihlášeno alespoň jedno družstvo v daném ročníků. Tato ligová kola se volí předem, před zahájením sezóny, volí je zástupci SDH a budou mít své pevné datum. Maximální počet kol je 15. Za pořádání kola je vybírán poplatek 500,- Kč splatný nejpozději dnem prvního kola.

Pro pořádání ligového kola je nutno vytvořit pozvánku se všemi náležitostmi.

Pořadatel daného ligového kola musí zajistit podmínky v rámci pravidel požárního sportu s výjimkami pro NHHL. U pravidel, ve kterých má pořadatel volnou ruku, je nutno tyto změny poznamenat na pozvánku.

Pozvánka bude zveřejněna na webu NHHL, FB stránkách NHHL a webu OSH Opava
minimálně 14 dnu před datem soutěže. Pokud toto nebude dodrženu, kolo nebude započítáno do celoročního pořadí.

Pořadatel se zavazuje umístit bannery sponzorů NHHL na viditelném místě při pořádání
soutěže, případně vytisknout jejich loga na pozvánce.

ČLÁNEK 5.

Pravidla ligových kol

Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu (vydání v roce 2018) s výjimkami pro NHHL. Výjimky pravidel NHHL budou schváleny zástupci SDH (které se zúčastnili minulého ročníku) vždy před zahájením dalšího ročníku NHHL na valné hromadě a vydány v dokumentu „PRAVIDLA NHHL“.

Na každé ligové kolo si pořádající SDH určí velitele soutěže, který k sobě musí mít dva členy rady NHHL, kteří budou oznámeni nejpozději na poradě velitelů.

 

ČLÁNEK 6.

Hodnocení ligových kol

Jednotlivá družstva budou bodově ohodnocena individuálně dle jejich umístění v daném ligovém kole. Všechna družstva budou také hodnocena za účast. Přesné hodnocení je specifikováno v pravidlech NHHL. V případě diskvalifikace ztrácí družstvo nárok na body za účast.

V každé kategorii budou ohodnoceny minimálně první tři družstva pohárem a finanční částkou. Pokud toto nebude dodrženo, SDH dostane sankci 5000,- Kč, které musí uhradit do pokladny NHHL nejpozději k datu posledního kola NHHL daného ročníku. Pokud tuto částku neuhradí, bude kolo vyřazeno pro příští rok a družstva z daného SDH, nebudou započítána v celkového pořadí ligy pro danou sezónu.

Na konci sezóny proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, kde budou rozděleny poháry a bank ligy. NHHL bude mít svůj putovní pohár pro kategorii mužů a kategorii žen. Rada zajistí umístění štítku s letopočtem ročníku NHHL a názvem vítězného družstva.

 

ČLÁNEK 7.

Kontaktní osoby

Jakub Baďura SDH Bělá
Vojtěch Feher SDH Štěpánkovice
Štěpán Chrobaczek SDH Chuchelná
Ruda Křižák SDH Vřesina
Daniel Kuděla SDH Závada
Jiří Lasák SDH Bohuslavice
Libor Drastík SDH Kobeřice

 

Schváleno Výroční valnou hromadou NHHL dne: 24. 2. 2020

 

 

Příloha č.1 Seznam obcí:

Třebom, Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Bělá, Pišť, Kobeřice, Štěpánkovice,
Štěpánkovice – Svoboda, Hněvošice, Oldřišov, Služovice, Služovice – Vrbka, Chlebičov,
Pusté Jakartice, Opava – Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře, Štítina, Mokré Lazce,
Smolkov, Haj ve Slezsku, Zabřeh ve Slezsku, Dolní Benešov, Jilešovice, Dobroslavice,
Děhylov, Hlučín, Hlučín – Bobrovníky, Hlučín – Darkovičky, Darkovice, Bolatice,
Bohuslavice, Bolatice – Borová, Závada, Vřesina, Hať, Šilheřovice, Markvartovice,
Ludgeřovice, Ostrava – Petřkovice, Ostrava – Lhota, Ostrava – Hošťálkovice, Ostrava –
Martinov, Kozmice, Vrbice