SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVADA
si Vás dovoluje pozvat na 20.ročník noční hasičské soutěže a zároveň 7.kolo NHHL. Které se koná na Závadském fotbalovém hřišti.
21:00 prezence družstev
21:50 porada velitelů
22:00 start prvního družstva.
Startovné: 200,- Kč
Provedení soutěže: požární útok na 2B
Oceněno 10 družstev mužů a 5 družstev žen
Soutěž se bude konat dle pravidel požárního sportu s výjimkami NHHL
Povrch a specifikace tratě – fotbalové hřiště s koberci pod základnou
Možnost zamluvení startovního pořadí pouze telefonicky od 25.6.2022 od 14:00
Na telefonním čísle 608629256 (Jan Ryška)
OBČERSTVENÍ A CENY ZAJIŠTĚNY
Pořadatel má právo na změnu startovního pořadí!!!
Zve SDH Závada
https://www.facebook.com/events/593272968891571?ref=newsfeed