SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVADA
si Vás dovoluje pozvat na 22.ročník noční hasičské soutěže a zároveň 6.kolo NHHL. Které se koná na Závadském fotbalovém hřišti.
21:00 prezence družstev
21:50 porada velitelů
22:00 start prvního družstva.
Startovné: 200,- Kč
Provedení soutěže: požární útok na 2B
Oceněno 10 družstev mužů a 5 družstev žen
Soutěž se bude konat dle pravidel požárního sportu s výjimkami NHHL
Povrch a specifikace tratě – fotbalové hřiště s koberci pod základnou
Možnost zamluvení startovního pořadí pouze telefonicky
od 21.6. 2024 od 18:00
Na telefonním čísle +420 608 629 256 (Jan Ryška) – pouze telefonické hovory, na SMS nebude brán zřetel.
Pořadatel má právo na změnu startovního pořadí!!!
OBČERSTVENÍ A CENY ZAJIŠTĚNY
Zve SDH Závada

Odkaz na soutěž