Body:

 • Pokladník ligy
 • Pořadatelský příspěvek
 • Divoké karty
 • Složení rady 2022
 • Ligové kola 2022
 • Změna pravidel a stanov
 • Diskuze a návrhy

Hlasovací právo má 10 účastníků výroční schůze.

 1. Pokladník ligy

SDH Markvartovice souhlasí s funkcí pokladníka ligy pro rok 2022. Pokladník zůstává stejný.

 1. Pořadatelský příspěvek a příspěvek účastníka

Návrh: Zachovat výši pořadatelského příspěvku a příspěvku účastníka na hodnotách 700 Kč pro pořadatele, 1200 Kč pro účastníka, nebo snížení příspěvku.

Hlasování: Pro zachování výše

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh přijat.

 1. Divoké karty

Do letošního ročníku se přihlásilo šest družstev mimo území Hlučínska. Tyto družstva jsou:

Plesná muži, Plesná ženy, Svinov muži, Svinov B ženy, Lubno muži, Výškovice muži

Návrh: Povolit start všem těmto družstvům a stanovit tedy počet divokých karet pro ročník 2022 na počet šesti karet.

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh přijat.

 1. Složení rady 2022

V tomto ročníku radu opouštějí čtyři radní. Jmenovitě:

Ing. Vojtěch Feher, Ing. Pavel Pavlíček, Bc. Jiří Lasák, Daniel Kuděla

Návrh na nové členy rady pro ročník 2022:

Libor Drastík, Nikola Steffek, Jan Slanina, Jan Ryška, Jaroslav Kubík, Ondřej Fadrný, Tomáš Liebreich

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh přijat.

 1. Ligové kola 2022

Pro ročník 2022 vyjádřilo zájem o pořádání ligového kola celkem 13 zájemců.

Ligové kolo Pro Proti Zdržel se
Píšť 9 0 1
Svoboda 10 0 0
Markvartovice 10 0 0
Rohov 7 2 1
Bělá 10 0 0
Kobeřice 9 0 1
Závada 9 0 1
Bohuslavice 9 0 1
Kozmice 9 1 0
Štěpánkovice 9 0 1
Strahovice 9 0 1
Služovice 9 0 1
Vřesina 9 0 1

Návrh přijat.

 1. Pravidla a stanovy

Návrh: V rámci své vlastní přípravy si mohou členové družstva umístit na trať vlastní značky.

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh přijat.

 1. Diskuze a návrhy
 • Návrh na zrušení divokých karet

Zruší se divoké karty a zároveň se ani neotevře liga, tudíž žádné družstvo mimo Hlučínsko nemůže být započítáváno do ročníku

Pro:                       1, Proti:                    9, Zdržel se:            0

Návrh zamítnut.

 • Návrh na zavedení kategorie nad 35 let.

Vytvořila by se kategorie pro muže a ženy nad 35 let.

Pro:                       0, Proti:                    10, Zdržel se:            0

Návrh zamítnut

Důvod: Neznáme počet možných účastníků, obava o nezájmu ze strany družstev.

Kompromis: Ponecháme možnost vytvořit kategorii nad 35 let na pořadateli, čímž zjistíme zájem o tuto kategorii. V případě většího zájmu se tato diskuze otevře opět na příští výroční schůzi. Pokud si pořadatel tuto kategorii vytvoří, bude tato kategorie brána jako samostatná kategorie pouze v rámci pohárové soutěže. V rámci NHHL bude toto družstvo posuzováno jako družstvo žen a mužů dle jednotného věkového rozhraní.

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh kompromisu přijat.

 • All stars team a závodní pokus

Na prvním kole s rovnou tratí (Svoboda) bude umožněn start zvoleným All stars teamům, tento pokus se nebude započítávat do hodnocení NHHL ani hodnocení pohárové soutěže.

Pro:                       10, Proti:                    0, Zdržel se:            0

Návrh přijat.

V Hlučíně dně 27.2.2022                                                 Rada NHHL (zapisovatel Bc. Jiří Lasák)