Díky vládním opatřením jsme byli letos nuceni ukončit náš ročník dříve. I třetí pokus o uspořádání ligového kola v Píšti bohužel neprošel skrze opatření. Z tohoto důvodu je nyní v řešení rady podoba letošního ukončení NHHL 2020. Rada rozhodla takto:

Pokud bude situace příznivá proběhne ukončení tohoto ročníku v měsíci listopadu v úzkém kruhu pouze jednoho člena za každé družstvo. Na tomto malém ukončení se předají věcné a peněžní ocenění za vaše umístění v ročníku 2020. Ocenění musí být jakkoli předáno v tomto roce. Rada sama má zájem uspořádat normální ukončení NHHL, protože bychom tím přišli o podstatný díl finančních odměn pro další ročník.

Pokud bude situace příznivá a najde se spoluorganizátor proběhne následovně v jarních měsících ukončení pro všechny ligové účastníky ročníku 2020.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům, kteří i přes nepřízeň situace uspořádali ligové kolo v tomto roce. Jmenovitě pořadatelé z Markvartovic, Bělé, Štěpánkovic, Strahovic a Vřesiny. Děkujeme také hasičům z Píště za jejich snahu, která 3x přišla vniveč v rámci opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Děkujeme také všem účastníkům za dodržování hygienických opatření a za hladký průběh ročníku.

O dalších změnách vás budeme informovat

Ve Štěpánkovicích dne 5.10.2020                                                                                                          Rada NHHL