Vyjádření k anulování 7. kolu NHHL v Martinově.
(Zapsal: Ruda Křižák, člen rady pro 7. kolo NNHL)
Pro ty co nejsou znalí situace která nastala. Pojedeme postupně jak se vše odvinulo z mého pohledu účastníka a dohlížejícího člena rady pro toto kolo. Takže začátek soutěže – představení hlavního rozhodčího a dvou členu rady pro toto kolo. Vše klape. Prvních 15-20 manšaftu se nic neřeší. Potom se šíři různé zvěsti mezi družstvy o tom, že levý terč svítí i když není shozen válec. Za nějakou chvíli mě zavolá Petr Stacha – druhý delegát NHHL ,ať přijdu k terčům. Ve chvíli kdy přicházím k terčům, je zde už několik lidí co prohlašující, že terč se rozsvítí, stopne čas a valec je na místě. V tu chvíli se ptáme rozhodčí na terčích jestli je tomu tak. Odpověď zní že to není možné. Tak jsme tedy zůstali stát u terčů, že si to ověříme. Dalším 12 družstvům terče fungovali jak měli válec spadl a terč se rozsvítil , ale u 13 družstva se potvrdily zvěsti o tom, že terč sepne i když válec zůstane na své prvotní pozici. Rozhodčí u terčů vše viděli a uznaly, že je to pravda a že se to mohlo stát i předtím. Do konce soutěže se tato chyba projevila nejmíň u dalších dvou útoku. Tuto situaci jsme řešili i s hlavním rozhodčím soutěže a domluvili jsme, že po odběhnutí posledního družstva se domluvime jak tuto situaci budeme řešit. (Opakování soutěže nepřichazelo k úvahu zdůvodu, že polovina družstev na této soutěži už nebyla). Po posledním útoku tuto situaci řešíme dle domluvy s hlavním rozhodčím. Řešíme to, že žádné družstvo nepodalo protest ,ale i to že rozhodčí u terču měl tuto chybu nahlásit hlavnímu rozhodčímu už při prvním zjištěním. Tím by daný tým opakoval pokus, pořadatelé by tento terč mohli opravit a soutěž by pokračovala ke zdárnému konci. V pravidlech je napsáno že ligové kolo se ruší pokud je závada na nějakém společném nářadí, což časomíra je ,která se nedá odstranit do 30 minut, ale z důvodu, že tato chyba nebyla nahlášena u prvního zjištění jsme navrhli toto kolo anulovat (nezapočítavát body). Hlavní rozhodčí tento argument uznal, a dodal že by to stejně za těch 30 minut nestihli opravit. Ještě k tomu protestu. Je asi logické že nedám sám na sebe protest který by mě poškodil a nebo protest proti družstvu co běželo a mělo to “štěstí” že se chyba projevila.
Takže shrnuto podtrženo: Na poradě s velitelem soutěže bylo domluveno, že pohárová soutěž je platná, ale z důvodu dané závady na levém terči se nebude počítat do seriálu NHHL 2015.
Omlouvame se za zveřejnění tohoto textu až v neděli z důvodu časové zaneprázdnosti!